November 2020: actuele wachttijd voor nieuwe cliënten : 9-10  weken.
Meer informatie over wachttijden vindt u onder het hoofdstuk "contact".

                                    
Psychologenpraktijk Sterk is een zelfstandige praktijk voor psychologische hulp aan volwassenen. Deze zorg valt onder de Generalistische Basis GGZ. De praktijk biedt, in principe kortdurende, individuele behandeling  (meestal 5-8 gesprekken). 
Psychologenpraktijk Sterk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit betekent dat vanuit de basisverzekering 100% van de kosten van een behandeltraject wordt vergoed. Wel dient u rekening te houden met het verplichte eigen risico (385 euro voor 2020).
Als u voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen, dan heeft u altijd een verwijzing gedateerd op of vóór de datum van intake bij de psycholoog nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.