EMDR 

 

Wat is EMDR?
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf.

Waarvoor is EMDR bedoeld?
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Vaak kunnen mensen dit op eigen kracht verwerken, maar sommige mensen ontwikkelen psychische klachten. Het kan dan gaan om frequent terugkerende, angstwekkende beelden in de vorm van flashbacks en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een posttraumatische stress-stoornis.
Een EMDR-therapeut helpt de herinneringen aan de nare gebeurtenis(sen) te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Werkt EMDR?
Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op deze kortdurende therapievorm reageren. Bij een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis zijn enkele sessies meestal voldoende om de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

Het verloop van een EMDR-therapie
In het begin van de EMDR-therapie zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergronden van de klachten. Daarnaast wordt door de therapeut een inschatting gemaakt van iemands persoonlijke draagkracht, en van de last die iemand van de klachten ondervindt. Op basis hiervan wordt bepaald of een gerichte traumabehandeling noodzakelijk is en of EMDR daarvoor kan worden gebruikt.

Bij de start van een EMDR-therapie zal de therapeut uitleg geven over wat hij gaat doen, en hoe de cliënt zijn emoties de baas kan blijven. Dit kan voor aanvang van de therapie ook worden geoefend.

De therapeut zal vervolgens vragen om aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachtes en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische gebeurtenis te verzamelen. Vervolgens wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de traumatische gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, maar nu in combinatie met een afleidende stimulus. De therapeut zal vragen om de bewegingen van zijn hand, die hij voor uw gezicht langs heen en weer beweegt, te volgen met uw ogen. Na elke set handbewegingen van ongeveer een halve minuut wordt even rust genomen, en wordt er aan u gevraagd wat er in uw gedachtes naar boven komt. Meestal komt er een stroom van gedachtes en beelden omhoog, vaak ook gevoelens en lichamelijke sensaties. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.


In andere gevallen zal er worden gewerkt met geluiden die, d.m.v. een koptelefoon, afwisselend links en rechts worden aangeboden. De procedure is verder hetzelfde.


De te verwachten effecten
De sets oogbewegingen zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld vager, of komen meer op afstand te staan.

Zijn er ook nadelen?
Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken. Ook dit maakt deel uit van het verwerkingsproces. Soms komen er nieuwe beelden of gevoelens naar boven; dit houdt in de regel slechts enkele dagen aan. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan.

Wat is het werkingsmechanisme van EMDR?
Hoe EMDR precies werkt is nog onduidelijk. Een mogelijke verklaring voor de effecten van EMDR is dat de procedure leidt tot versnelde informatieverwerking. Denkbaar is dat de combinatie van het zich concentreren op de traumatische gebeurtenis, gecombineerd met de aandacht voor de afleidende stimulus het natuurlijke verwerkingssysteem stimuleert. Toekomstig onderzoek zal uit moeten maken hoe de waargenomen effecten het best kunnen worden verklaard.


(Bron: Dr. A. de Jongh)

Voor meer info over EMDR:

www.emdr.nl


www.act-emdrcentrum.nl