Tarieven

 

Psychologenpraktijk Sterk heeft met alle zorgverzekeraars (m.u.v. Menzis en Anderzorg) contracten afgesloten. Alle zorgverzekeraars vergoeden vanuit de basisverzekering 100% van de kosten van een behandeling in de Generalistische Basis GGZ bij een gecontracteerde GZ-psycholoog. Wel dient u rekening te houden met het eigen risico (385 euro voor 2022). Dit houdt in dat u de eerste 385 euro zelf betaalt voor zorg uit de basisverzekering. Dit eigen risico geldt, éénmalig per kalenderjaar, voor alle zorg in het basispakket tezamen.
De kosten van de consulten worden maandelijks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dus geen rekening van uw psycholoog, tenzij u bij Menzis of Anderzorg bent verzekerd. In dat geval dient u de rekening zelf te betalen, en kunt u deze vervolgens bij uw zorgverzekeraar indienen.

Voor sommige klachten/problemen (zoals relatieproblemen) wordt de psychologische hulp niet langer vergoed vanuit de basisverzekering. Soms wordt dit nog wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polis.


Het tarief voor niet-vergoede zorg en zelfbetalers is 104,90 euro voor een consult van 45 minuten (conform het Zorg Prestatie Model, CO0497 ambulant kwaliteitsstatuut sectie II GZ-psycholoog).

De praktijk heeft vanaf 2022 geen contract meer afgesloten met Menzis en Anderzorg. Voor niet-gecontracteerde zorg wordt gemiddeld 75 % van de kosten van een behandeling vergoed door de zorgverzekeraar.