Tarieven

 

Psychologenpraktijk Sterk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Alle zorgverzekeraars vergoeden vanuit de basisverzekering 100% van de kosten van een behandeling in de Generalistische Basis GGZ bij een gecontracteerde GZ-psycholoog. Wel dient u rekening te houden met het eigen risico (385 euro voor 2021). Dit houdt in dat u de eerste 385 euro zelf betaalt voor zorg uit de basisverzekering. Dit eigen risico geldt, éénmalig per kalenderjaar, voor alle zorg in het basispakket tezamen.
Declaratie bij de zorgverzekeraars vindt plaats in de vorm van producten. Een zorgproduct omvat alle aspecten van een behandeling: intake, diagnostiek, behandelsessies, verslaglegging, administratie, tussentijds overleg (telefonisch of per mail) met de patiënt, overleg met huisarts of andere betrokken hulpverleners. Binnen de Generalistische Basis GGZ worden 5 producten vergoed: Kort (gebaseerd op ca. 300 behandelminuten), Middel (gebaseerd op ca. 500 behandelminuten), Intensief (gebaseerd op ca. 750 behandelminuten), of Chronisch (dit product wordt telkens na een jaar weer verlengd) . Het 5e product (Onvolledig Behandeltraject) wordt in rekening gebracht als na de intake blijkt dat er sprake is van een onterechte verwijzing, of als er om andere redenen geen behandeling wordt gestart. Op basis van de ernst van uw klachten wordt het meest passende product gekozen. De kosten van de behandeling worden, na beëindiging van de behandeling, rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. U ontvangt dus geen rekening van uw psycholoog. Ook het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar geïnd.
Voor sommige klachten/problemen (zoals relatieproblemen) wordt de psychologische hulp niet langer vergoed vanuit de basisverzekering. Soms wordt dit nog wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polis.


Het tarief voor niet-vergoede zorg en zelfbetalers is 90 euro voor een consult van 45 minuten.