Therapievormen

 

Psychologische zorg in de Generalistische Basis GGZ is laagdrempelig en kortdurend (gemiddeld 5-8 gesprekken), meestal gericht op vermindering van duidelijk omschreven klachten. In veel gevallen wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie.Cognitieve gedragstherapie is sterk gericht op klachten en problemen die in het heden spelen. De therapie stoelt op een open en gelijkwaardige samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt. Een belangrijk onderdeel van cognitieve gedragstherapie is het opsporen en onderzoeken van de lastige of negatieve gedachten (cognities) die ten grondslag liggen aan onze gevoelens en gedragingen, en tot probleemsituaties kunnen leiden. In therapie leert men om meer reële, evenwichtige en functionele gedachten te formuleren, om zo beter om te kunnen gaan met klachten en problemen, en er minder last van te hebben. Ook het aanleren van en oefenen met ander gedrag helpen hierbij.EMDR
 (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring (trauma). Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis in de vorm van flashbacks en nachtmerries. Men spreekt dan van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS).
Onder de EMDR-knop in het menu hiernaast vindt u meer informatie.


Schematherapie
Informatie volgt..